>היגיון ליונה
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2007
דאנאקוד:
45-131099
ISBN:
965-493-286-5
עמודים:
596
שפה:
משקל:
570 גר'
כריכה:
קשה

היגיון ליונה

היבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט

תקציר

העוסקים בספרות האגדה ובנושאים הקרובים לה נזקקים מזה שנות דור למחקריו של פרופ' יונה פרנקל מן החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומייסדה של הגישה הספרותית במחקר המדרש והאגדה. עמיתיו, תלמידיו ותלמידי תלמידיו חברו יחדיו להקדיש לו ממחקריהם ביובלו.
בספר הגיון ליונה עשרים ושלושה מאמרים המקובצים בחמישה שערים במגוון הנושאים שבעל היובל עסק בהם: יחסי האגדה וההיסטוריה, השתקפות היחסים הבין-תרבותיים בספרות חז"ל ובספרות בית שני, סוגיות העריכה של ספרות התנאים ומדרשי חז"ל, הפואטיקה של הסיפור האגדי, וכן ענייני תפילה ופיוט.
נספחים לספר רשימה ביבליוגרפית של מחקרי פרופ' יונה פרנקל ומפתח למעשי החכמים שנידונו בספריו ובמאמריו.
שלושת עורכי הספר הם מן המדור לאגדה ולספרות עממית בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים.

ביקורות ועוד

מקור ראשון מאת: שמואל פאוסט נובמבר 2007
"המחבר משלים על פי כתבי יד את החלקים החסרים שבמערכת הפיוט, ומציג את שלבי התפשטותה באיטליה, באשכנז ובצרפת ואת הסמכות הרבה שיוחסה לה, עד שמשפט אחד מתוכה היה הבסיס להכרעה של רש"י בנוסח משנה"  המעין יולי 2007
אתר מרכז ישיבות בני עקיבא מאי 2007