65 ₪
>השם והמקדש במשנת ר` יצחק סגי נהור
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2001
דאנאקוד:
45-131057
ISBN:
965-493-113-3
עמודים:
345
שפה:
משקל:
620 גר'
כריכה:
כריכה רכה

השם והמקדש במשנת ר` יצחק סגי נהור

עיון משווה בכתבי ראשוני המקובלים

תקציר

עיון משווה בכתבי ראשוני המקובלים.בפרובנס של המאה הי"ב החלו לעלות לפני השטח העדויות הראשונותבדבר היקבלה': תודת סוד יהודית, שמוסריה הציגוה כמי שבאהאליהם במסורת. ספר זה מציע מעקב מדוקדק אחרי רמזי הסוד שהםמוסרים. הספר מעלה את קיומה של תורה הממשיכה במובן הרוחניוהמיסטי את יסודות הפולחן הקדום. למשל, הגייתו של השם המפורשמבטאת עבור המקובלים את סוד האלוהות ואי - הגיית חלקמאותיותיו מרמזת על הפגימה, על גלות השכינה. פגיעתו של עמלקבכיסא הכבוד היא גם חורבן מקדש של מעלה. המשמעות הבולטת שלהחורבן היא החורבן הרוחני והפגימה במערכת האלוהות. הספר מראהשהמקובלים היו בעלי דימוי עצמי של כוהן ושל קרבן כאחד. הואמצביע על תפיסתם העצמית כמקדשי השם וכבוני מקדש של מעלה ברוחם.מן הדיון במקדש מתרחב הדיון לעיר ולארץ: מה הייתה עמדתהמקובלים באשר לגלות, הרוחנית והקונקרטית, ובאשר לארץ ישראל,ארץ של רוח וארץ ממש. הספר גם מבקש לבחון באיזו מידה תפיסותאלה של בית המקדש ופולחנו הרוחני ניזונו ונתמכו באקלים בתיהמדרש של פרובנס. כן הוא מסרטט כמה קווים עקרוניים לראשיתהקבלה שעניינם המעבר מתרבות שבעל פה לתרבות שבכתב, המעברמאזוטריקה לגילוי והתפצלות ענפי הידע מאופן הנחלתם המאחד בתוךכותלי בית המדרש. פרופ' חביבה פדיה היא חוקרת ומשוררת.מחקריה עוסקים בפואטיקה, בפנומנולוגיה ובהיסטוריה של הדתהיהודית ומתמקדים בעיקר במסתורין היהודי הקדום ובזיקותיולמדרש ולמקרא, בראשית הקבלה ובראשית החסידות. מלמדת במחלקה להיסטוריה באוניברסיטת בן - גוריון בנגב.