הנחות גדולות על מבחר ספרים החל מ - 35 ₪ - לתצוגת הספרים המשתתפים במבצעי האתר לחצו על "מבצעים"
65 ₪
>התפילה האשכנזית הקדומה
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2003
דאנאקוד:
45-131084
ISBN:
965-493-169-9
עמודים:
280
שפה:
משקל:
500 גר'
כריכה:
כריכה קשה

התפילה האשכנזית הקדומה

פרקים באופייה ובתולדותיה

תקציר
ספר זה מעין ספר המשך הוא לקודמו, 'מנהג אשכנז הקדמון', שראה אור בהוצאת מאגנס (מהדורה שלישית תשס"א). מטרתו לתאר את יסודותיו ההיסטוריים והספרותיים של סידור התפילה האשכנזי הקדמון שבידינו, הלא הוא 'מחזור ויטרי' בן המחצית הראשונה של המאה הי"ב, את מקורות ההשפעה המרכזיים שלו, את שלבי התפתחותו במאות הי"א עד הי"ד ומקצת היבטים ייחודיים של סגנון התפילה הציבורית, של מנהגיה ושל הליכות בית הכנסת כפי שרווחו בקהילות ישראל בגרמניה ובצרפת בימי הביניים. יסודות אלו והתפיסות העומדות ברקעם שונים שוני מהותי מאשר בסגנון התפילה הגאוני-בבלי-ספרדי המקביל, שלא כפן הטקסטואלי של התפילה, שבו רב המשותף לשתי המסורות.
חלקו הראשון של הספר עוסק בכל אלה באופן כללי, וחלקו השני מבקש להדגים מקצת היבטים אופייניים אלו, ואחרים שלא נסקרו בחלק הראשון, באמצעות ניתוח משווה ומפורט של כמה פרקי תפילה ומנהגיה באשכנז לעומת מסורות שרווחו באזורי תרבות אחרים.