>חקרי קבלה ושלוחותיה ג
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
1993
דאנאקוד:
45-141017
ISBN:
965-223-770-1
עמודים:
289
שפה:
משקל:
1100 גר'
כריכה:
כריכה קשה

חקרי קבלה ושלוחותיה ג

מחקרים ומקורות

תקציר
המחקרים המכונסים בספר 'חקרי קבלה ושלוחותיה', שיצא לאור בשלושה כרכים, משתרעים על פני מאות שנים בימי הביניים ובעת החדשה.
הכרך השני כולל שני חלקים. החלק הראשון דן בתופעות מרכזיות של התנועה השבתאית, בעיקר באיטליה ובתורכיה, ומכיל תעודות חשובות לחקר תורתה של תנועה זו. החלק השני עוסק בסוגיות נבחרות בחקר הקבלה בין המאות השמונה עשר והתשע עשרה, כשבמרכזו מחקרים על החסידות ועל הזרמים המתנגדים לה. בולט בחלק זה המאמר 'הרעיון המשיחי והמגמות המשיחיות בצמיחת החסידות', שהוא מאמר פולמוס כנגד תפיסתו של גרשם שלום אשר מיעט את דמותו של היסוד המשיחי בחסידות. תשבי מנתח את המקורות והמחקרים הנוגעים לשאלת יחסם של הבעש"ט ותלמידיו לתורת התיקון המשיחי מבית מדרשו של האר"י, ומבליט את התחושה המשיחית שליוותה כמה מיוצריה העיקריים של החסידות החדשה.