>ישראלים בדרכם
מידע נוסף
מו"ל:
בשיתוף:
  • ספריית אשכולות, מכון לוי אשכול
שנה:
2012
דאנאקוד:
45-680011
ISBN:
978-965-493-660-6
עמודים:
304
שפה:
משקל:
650 גר'
כריכה:
רכה

ישראלים בדרכם

סיפורי הגירה של צעירים מברית המועצות לשעבר

בעריכת:
תקציר

ישראלים בדרכם הוא סיפורם של צעירים מברית המועצות לשעבר המפלסים את דרכם לישראליות. צעירים אלה מבקשים לדבוק בזהותם הייחודית, אך בו בזמן גם להשתייך למקום החדש. על בסיס ניתוח סיפוריהם אנו מציעות פרספקטיבה חדשה בחקר הגירה, שעל פיה השתייכות מושגת לא דרך אימוץ של אתוסים לאומיים מכוננים אלא מעצם ההשתתפות בשיח המקומי על אודותם.

פרקי הספר עוסקים בדרך שבה מעצבים הצעירים את השתייכותם באמצעות קריאה של אתוס השיבה הביתה, המעניק להם אזרחות אוטומטית ומטווה את הדרך להשתייך ללאום היהודי. באמצעות פרשנותם למופעיו של אתוס השיבה בחיי היומיום, המהגרים מעצבים זיקה לבית החדש, מכוננים את זהותם, ומתמקמים בחברה הישראלית. בהקשר זה הם עסוקים בפענוח ובביקורת של 'אבני הבניין' של האתוס: זיכרון השואה והאנטישמיות, השירות הצבאי, היהודי החדש ודבקות במקום. הספר מראה כיצד המהגרים נאחזים באתוס המבטיח להם הכרה והכלה בלאום האתנו-יהודי, ומשמש להם עוגן של ביטחון. בו בזמן הם מתנגדים לתביעותיו הטוטליות תוך ביקורת על תפיסות של הציונות הנחשבות פרות קדושות. כך האינטרס של המהגרים להיכלל בגבולות הלאום, בצד התשוקה להשתייך למקום החדש, מבטיחים שימור ושעתוק של האתוס, אך אינם מונעים התרסה, ביקורת וחיפוש דרכים ייחודיות להשתייכות.

אנו מכנות את המהלך הכפול של המהגרים השתייכות ביקורתית. מושג זה מציין שהשתייכות של מהגרים למקום החדש אין פירושה בהכרח קבלה ללא תנאי של האתוסים המקומיים, ואילו ביקורתיות אין משמעה דחייה של המקום החדש, או נסיגה למובלעות חברתיות-תרבותיות. השימוש במושג בא להדגיש שההתמקמות של מהגרים בארץ חדשה היא אקטיבית ורווית סתירות, מתמשכת ורבת פנים, בעודה מאמצת דפוסים תרבותיים מקומיים מסוימים ודוחה אחרים.

ביקורות ועוד

"התרומה הקונספטואלית הרחבה של הספר נעוצה בכך שהחוקרות מציעות גישה חדשה לחקר ההשתייכות בהגירה, “המעמידה במרכז את אופן הקריאה, ההבנה והפרשנות של המהגרים את האתוסים התרבותיים המצויים ביסודה של כל חברה ואת ההשתתפות בשיח עליהם...“ סוציולוגיה ישראלית, יח, מאת: יורי טפר, נובמבר 2016

"מחברות הספר מציעות זווית ראייה ייחודית בבחינת נושא השינוי התרבותי של עולים, המעמידה במרכז את העולה כפרשן התרבות והחברה החדשה." חברה ורווחה, מאת: ינה שרגה, דצמבר 2013

"מעמדם החברתי של המהגרים הרוסים היה מלכתחילה גבוה יחסית עקב מה שנתפס כדמיון אתני-תרבותי בינם לבין האליטות המייסדות של החברה הישראלית שהגיעו לישראל מאותם מחוזות גלות. נוסף על הקרבה התרבותית, דמיון זה מתגלם לעתים בקרבה משפחתית ממשית בין ותיקים לחדשים."- העוקץ, מאת: יוסי דהאן ואיציק ספורטא, יוני 2013 

"הסוציולוגיות עדנה לומסקי-פדר ותמר רפפורט רואות את שיח הזהויות כערוץ יעיל להשתלבות של אוכלוסיית המהגרים." - הארץ, מאת: יותם עזריאלי, מרץ 2017