>מדעי היהדות 39
מידע נוסף
שנה:
2000
דאנאקוד:
45-647047
עמודים:
462
משקל:
840 גר'
כריכה:
כריכה רכה

מדעי היהדות 39

כתב העת של האיגוד העולמי למדעי היהדות

בעריכת:
תקציר

בכרך הזה:

חדשות האיגוד
זאב גריס – הספר כסוכן תרבות במאות הי"ח והי"ט – הדפסת ספרים, קריאת ספרים וביקורת ספרים
אליעזר שביד – השואה בסוף המאה העשרים מנקודת מבט תיאולוגית ומחקרית

חמישים שנה ליצירה 'הוא הלך בשדות' מאת משה שמיר
מיכל ארבל – גבריות ונוסטלגיה: קריאה ב'הוא הלך בשדות' למשה שמיר על רקע בני דורו
גד קינר – ההצגה 'הוא הלך בשדות' ומקומה בתיאטרון הישראלי
ג'אד נאמן – שדות הבדיון הדומיננטי
אביגדור פוסק – 'הוא הלך בשדות' מאת תומרקין: על ספרות עברית ופיסול ישראלי

המשפט העברי במדינת ישראל
מנחם אלון – דברי פתיחה
שלמה דיכובסקי – בתי דין רבניים ממלכתיים במדינת ישראל
משה דרורי – פסיקות בית-הדין הרבני בנושאי רכוש וממון ונפקותם במשפט הישראלי
דב פרימר – השפעת המשפט הישראלי על המשפט העברי
שמואל שילה – פני המשפט העברי במדינת ישראל כפני הדור
מנחם אלון – דברי סיכום

סקירות מחקריות
מגן ברושי – חמישים שנות מחקר המגילות הגנוזות בישראל

סקירות ספרים
חנה כשר – הרעיון המשיחי בהגות היהודית בימי הביניים – דב שוורץ
מאיר מלול – הורים וילדים במשפטי המזרח הקדום ובמשפט המקרא – יוסף פליישר
אבריאל בר-לבב – קטלוג ספריית גרשם שלום בתורת הסוד היהודית
שמואל ברנשטיין – ה'יצר' – הפסיכולוגיה הקבלית של מיניות ויצירתיות – מ. רוטנברג
ספרים וכתבי עת חדשים במדעי היהדות
עבודות דוקטור במדעי היהדות בישראל
המשתתפים בכרך


חלק אנגלי:
חדשות האיגוד
נקודת מפנה בחברה היהודית
פרידריך בטנברג
ורוטראוד ריס – דברי פתיחה
רוטראוד ריס – בין שתי חברות: המשבר במשפחות יהודי החצר
אברהרד וולף – מזהות יהודית לזהות מקצועית: רופאים יהודים בגרמניה בשלהי המאה הי"ח ובתחילת המאה הי"ט
תומאס קולץ – חידוש ומסורת בדרשות רבנים גרמניים אורתודוקסים
גבריאלה גלסנאפ – תהליכי ההשכלה בסיפורי הגטו הגרמני

חקר השואה: ההיבט האוניברסלי
יהודה באואר – דברי פתיחה
גרשון גרינברג
דבורה ליפשטאדט
משה צימרמן
ישראל גוטמן
תגובת הקהל
דברי תגובה
יהודה באואר
ישראל גוטמן
משה צימרמן
דבורה ליפשטאדט
גרשון גרינברג
יהודה באואר – דברי סיכום

מאמרים
סילבי אן גולדברג – קטגוריות של זמן: מידות וערכים בתרבות האשכנזית
טאפאני הרוויאינן – אברהם פירקוביץ כאספן של כתבי יד של מיעוטים לאור ארכיונו הפרטי בסנט-פטרסבורג
שפרה שנול – יוונית-יהודית מימיי הביניים: ביבליוגרפיה לטקסטים ולגלוסרים

מרכזי מחקר בעולם
לאדיסלאו ג'ימנט – המרכז לחקר היסטוריה יהודית ע"ש ד"ר משה כרמלי (קלוז', רומניה)

סקירות ספרים
הרווי גולדברג – מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כרכים 20-19
צבי אדלמן – אברהם דוד, 'לבוא אל הארץ': הגירה והתיישבות בארץ-ישראל של המאה השש-עשרה
עבודות דוקטור במדעי היהדות בעולם
המשתתפים בכרך

  • ספר מודפס
    $29
    $32
הנחת אתר ספר מודפס
$32 $29
הוספה לסל