.
עותקים אחרונים
>מחקרים ועיונים
מידע נוסף
מו"ל:
בשיתוף:
  • מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות
שנה:
1996
דאנאקוד:
45-131038
ISBN:
965-223-924-0
עמודים:
472
שפה:
משקל:
740 גר'
כריכה:
כריכה קשה
סדרה:

מחקרים ועיונים

הגות יהודית בעבר ובהווה

תקציר
בספר כלולים מאמרים והרצאות שנתחברו במשך כארבעים שנה. חלקם פורסמו בכתבי עת שאינם נגישים לקהל הקוראים העשוי לגלות בהם עניין. משותף לרובם ניסיון הבהרה הפילוסופית של נתוני הדתיות היהודית או של הסיטואציה היהודית בזמננו. כמה מפרקי הספר מוקדשים למחקר ופרשנות של מקורות קלסיים של הפילוסופיה היהודית – כתבי רב סעדיה גאון והרמבם. פרקים אחרים עוסקים בהוגים אורתודוקסים שפעלו במאה העשרים – הוגים שכל אחד מהם, בצורה מיוחדת לו, שיקף את המציאות האינטלקטואלית ואת הבעיות הרוחניות והמוסריות של זמנו: הרק קוק, הרב סולובייצ'יק, יצחק ברויאר וישעיהו ליבוביץ. חטיבת הפרקים השלישית כוללת עיונים בשאלות מוסר והלכה, ההלכה והמדינה, הלוגיקה של השיחה הדתית וההלכתית ומושג האמונה בפרספקטיבה של זמננו.
המחבר מתייחס בכובד ראש לתפיסת העולם החילונית, המטביעה את חותמה על 'עולם החיים היום-יומי' של בני זמננו לרבות עולמם של מאמינים. שאלה מרכזית שהוא מציג נוגעת לאופייה של דתיות יהודית בעידן של חילון. לדעתו הביטוי האותנטי של האמונה הדתית אינה בשלילת מה שמובן מאליו עבור האדם החילוני כי אם בחיים מתוך התייחסות למה שמעבר לאותו 'מובן מאליו'.