>מכילתא דרשב"י פרשת נזיקין
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2013
דאנאקוד:
45-005505
ISBN:
987-965-493-688-0
עמודים:
406
שפה:

מכילתא דרשב"י פרשת נזיקין

נוסח, מונחים, מקורות ועריכה

תקציר

מכילתא דר' שמעון בן יוחי היא מדרש תנאי לספר שמות שנערך בתחילת המאה השלישית באסכולה המדרשית של תלמידי ר' עקיבא. מכילתא זו אבדה ברבות השנים, אך חלקים נכבדים ממנה שוחזרו על פי דפים מהגניזה הקהירית ומובאות של חכמי ימי-הביניים במהדורת י"נ אפשטיין וע"צ מלמד. עד עתה לא זכתה מכילתא זו לפירוש סדיר ומחקרה התבסס על קטעים נבחרים בלבד. הספר שלפנינו מציג מחקר שיטתי ראשון על פרשת נזיקין במכילתא דרשב"י. הוא מבוסס על עיון מחודש בכתבי היד, תוך הצעת קריאות משופרות והשלמות סבירות יותר של קרחות, מחקר שיטתי של מונחי המכילתא ודרכי מדרשה, פרשנות צמודה של דרשותיה ומקבילותיהן במכילתא דר' ישמעאל וברחבי הספרות התלמודית, וניתוח עקיב ומפורט של דרכי עריכתה.

הספר כולל חידושים מאירי עיניים בהבנתן המילולית של הדרשות, בהבהרת מובנם המדויק של מונחים מדרשיים רבים, בחשיפת הזיקה הספרותית הגלויה והסמויה של המכילתא למשנה ובייחוד לתוספתא, ובמעקב מרתק אחר גלגולי היווצרותה וסידורה המסייעים להבין את שפע הצרימות התוכניות והסגנוניות שנתגלו בדרשותיה לפרשת נזיקין. התובנות הענייניות והעקרוניות המשוקעות בספר זה מעלות תרומה ראשונה במעלה לפרשנותה ולמחקרה של מכילתא דרשב"י בפרט, ולהארת דרכי היצירה והעריכה של מדרשי התנאים בכלל. לומדי התורה וחובבי מחקרה יוכלו למצוא בספר זה עניין רב. 

ביקורות ועוד

אסכולה, "העולם גדול ורחב ואני חלק ממנו", מאת: פרופ' אבריאל בר-לבב, אוקטובר 2019
"המחקר בדרכי העריכה כולל בירור דרכו של עורך המדרש הזה בהעברת דרשות ממקום למקום, הצמדת דרשות שונות ואף האחדתן וקיצורן, אופן הצגת מדרשים חולקים, דרך אמירת הדברים בשם אומרם ועוד ויש בו ערך לדורות" בשבע, מאת: הרב יואל קטן, יוני 2014 
"... פתח הדבר שכתב כהנא... כולל מילים חמות ומלאות הערכה לאישיותה של ליאורה. המילים החמות עומדות בניגוד מסוים לקפדנות המדעית ולדקדוקי הדקדוקים העולים מדפי הספר גופו. מורכבות זו משמשת ביטוי גם למורכבות אישיותה של ליאורה שאצילותה לא סתרה את קפדנותה, ושמחקרה הפילולוגי לא עמד בסתירה לתחומי העניין הרוחניים, הדתיים והאנושיים שלה." - מקור ראשון, מאת: עוזי פוקס, מאי 2014

הנחת אתר ספר אלקטרוני
$39 $25
הוספה לסל