מחיר מיוחד
>מן הכוח אל הפועל
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2012
דאנאקוד:
45-831500
ISBN:
978-965-350-123-2
עמודים:
246
שפה:
משקל:
640 גר'
כריכה:
רכה

מן הכוח אל הפועל

הפועל לתלמידי עברית ברמה ו' ואחריה

תקציר

בספר מן הכוח אל הפועל מתמודדים לומדי העברית המתקדמים עם אחת המערכות המרכזיות ביותר בשפה העברית. העיסוק בפועל הוא מורפולוגי, תחבירי וסמנטי ברמה אקדמית גבוהה.
בכל פרק נדונה גזרה אחת של הפועל והוא עוסק גם בנושא מסוים מבחינת תכניו.
בראש הפרק מוצגות הנטיות בטבלאות ברורות ומלאות.
את הטבלאות מלוות הערות מפורטות ומעמיקות.
בכל גזרה מובאת טבלה של משקלי השמות הקשורים אליה ולרבים מהשמות ניתן תרגום או הסבר. בגזרות החסרות מובאים גם מילונים לכל הפעלים ושמות הפעולה בגזרה על פי שורשיהם.
התרגול נעשה בתרגילים רבים ומגוונים מלווים בפתרונות. בסוף הספר מובאים תרגילים המשלבים את הגזרות השונות וכן תרגילי קלוז בנוסח בחינת הפטור ביחידה להוראת העברית באוניברסיטה העברית בירושלים.