לציבור לקוחותינו שלום, הזמנות של ספרי דפוס במהלך חג הפסח יישלחו בחול המועד, אך ייתכנו עיכובים בהגעתן. האוניברסיטה סגורה, לכן נבקש בעת ביצוע הזמנה לא לבחור באפשרות איסוף עצמי. יש לברר מראש גם לגבי שירות צ'יטה המפנה חבילות לבתי עסק. עכשיו הזמן לספרים אלקטרוניים! באיחולי חג שמח ובריאות טובה, צוות מאגנס
חיפוש מתקדם
מבצע אלקטרוני
>עונשים וחטאים
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2003
דאנאקוד:
45-005459
ISBN:
978-965-7759-79-0
עמודים:
268
שפה:

עונשים וחטאים

מן המקרא לספרות חז"ל

מאת:
תקציר

מתוך עיון היסטורי-פילולוגי במקורות התנאיים והשוואתם לכתבי כת מדבר יהודה משרטט המחבר את מהלך התגבשותה של תורת העונשים של חז"ל. יצירתה של מסכת משפטית שלמה ולכידה, המבוססת על עקרונות אחידים, על בסיס הוראות הענישה המקראיות בעלות האופי הפרטני, אינה רק תהליך פרשני מורכב אלא יש בה ביטוי לעמדותיהם של חז"ל בנוגע למטרותיה של הענישה ולמקומם של בית הדין ושל החברה ביחסים שבין האדם לאלוהיו. שמו של הספר, 'עונשים וחטאים', רומז להנחה שסיווג החטאים לקבוצות משנֶה מלמד על תפיסתם של חז"ל את חומרת העברות. בהקשר זה נידונים בספר המונחים 'מיתות קלות' ו'מיתות חמורות', תולדות היווצרותן של ארבע מיתות בית דין והיחסים ביניהן וכן כמה מחלוקות בין החכמים בעונשם של עבריינים מסוימים כביטוי לתפיסות שונות של מהות החטאים. עוד מייחד המחבר דיון נרחב לעונש הכרת המקראי, לפרשנותו וליישומו בהלכה הכיתתית ובהלכה של חכמים. בתוך כך הוא מנתח את התפיסות הנבדלות של מטרות הענישה ודרכי כפרת החטא בקבוצות השונות.
'
עונשים וחטאים' הוא ספר חדשני ומקורי הדן לראשונה בשאלות הללו. הטיעונים וההצעות שבו חשובים לליבונם של נושאים אלו בפרט ולחקר הלכת חז"ל ומקורותיה בכלל.