מחיר מיוחד
>פועל +
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2012
דאנאקוד:
45-351099
ISBN:
978-965-493-668-2
עמודים:
282
שפה:
משקל:
500 גר'
כריכה:
רכה

פועל +

לתלמידים מתקדמים ולמורים

תקציר

ספר פועל זה מיועד לתלמידים המתקדמים בלימוד העברית כשפה זרה (ברמה ו וברמה שאחרי הפטור) וכן לתלמידים שהעברית היא שפת אמם ומעוניינים להכיר את מערכת הפועל בצורה מקיפה וידידותית. גם המורים ללשון העברית יוכלו להסתייע בהסברים שבו. טקסטים רבים שנבחרו לתרגול בספר מאירים את התרבות היהודית והישראלית מהיבטים שונים.

שם הספר פועל+ רומז לכך שלבד מתרגול צורות הפועל עצמן יש התייחסות רחבה בספר לסמנטיקה ולמשמעויות הפועל, וכן לענינים תחביריים הכרוכים בהוראת הפועל.

לאחר המבוא המפורט בתחילת הספר, בכל פרק יש דיון בגזרה אחת, תרגול ותרגול מסכם. בסוף הספר בא פרק מיוחד ובו מוסברות תופעות נוספות: פונולוגיות, מורפולוגיות, תחביריות וסמנטיות הקשורות למערכת הפועל ושלא נידונו בפרקים עצמם. לאחר פרק זה באים פרקי תרגול: פרק הכולל את כל הגזרות במשולב ופרק תרגול המשלב פריטי תחביר ופועל בנוסח בחינת הפטור ללומדי העברית.

בסוף הספר באים פתרונות לכל התרגילים ונספח מונחים מתורגם לאנגלית.

ביקורות ועוד

"פועל+ מומלץ לקהל המורים לעברית כספר יעץ מהימן המכיל סקירה מקיפה, ממצה ומעודכנת של מערכת הפועל בעברית העכשווית מנקודת ראות פדגוגית." - Hebrew Higher Education 16, ניצה קרוהאן, יוני 2014
הד האולפן החדש, מאת: חנה משלר, דצמבר 2013