1+1
>קיצוץ בנטיעות
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2015
דאנאקוד:
45-141028
ISBN:
978-965-493-838-9
עמודים:
170
שפה:
משקל:
400 גר'
כריכה:
רכה

קיצוץ בנטיעות

עבודת השכינה בעולמה של ספרות הקבלה המוקדמת

מאת:
תקציר
השכינה – הנוכחות הנקבית הנמוכה של האלוהות היהודית – מתוארת בספרות הקבלה מימי הביניים באופן מפורט ומפותח. השאלות מה היו המקורות לתפיסותיהם של המקובלים את השכינה ומה היו מניעיהם להפצת האמונה בה, נידונו בהרחבה בספרות המחקר וזכו לתשובות מגוונות ומעמיקות. הספר קיצוץ בנטיעות: עבודת השכינה בעולמה של ספרות הקבלה המוקדמת אינו מבקש להציע תשובה חדשה לשאלות יסוד אלו אלא לבחון את תקפות השאלות.
הטענה המרכזית בספר היא שחלק ניכר מבין המקובלים כלל לא פעלו מתוך רצון להפיץ את האמונה בשכינה, אלא ביקשו למתן ולרסן אמונה זו.  המחבר  פורש תזה חדשה, שלפיה יש לראות בחלקים מספרות הקבלה המוקדמת תגובה לאמונה יהודית במודל אלוהי בן שני רבדים: אלוהות זכרית גבוהה ואלוהות נקבית נמוכה. אמונה זו, שהתפתחה מחוץ לחוגי המקובלים המרכזיים, עוררה דאגה בקרב חלק מהמקובלים שראו בה כפירה חמורה, וכינוה בביטויים קשים כגון 'אמונה בשתי רשויות' או 'קיצוץ בנטיעות'. וייס מצביע בספרו על עדויות למאבק סביב עיצוב דמותה של השכינה במהלך מאה וחמישים השנים הראשונות להתפתחותה של ספרות הקבלה, תוך שהוא מתחקה אחר מסורות פחות ידועות מעולמן של תורות הסוד היהודיות שנותרו בעל פה או שהועלו על הכתב ברמז ובתמצית. 

ביקורות ועוד

"ספרות המחקר שעסקה בקבלה הרבתה לעסוק במקור דמותה של השכינה ולברר מהיכן חדרה ללב התאולוגיה היהודית הפטריארכלית דמות א־לוהית נקבית. ספרו של וייס בודק מחדש את הנחת היסוד העומדת בבסיס הסוגיה, ומציג תמונה דיאלקטית שלפיה ספרות הקבלה לא רק הפיצה את האמונה בשכינה, אלא גם ביקשה לרסן ולמתן אמונה זו שהתפתחה מחוץ לחוגי המקובלים או בשוליהם, ואשר נתפסה בקרב חלק מהמקובלים ככפירה, כאמונה בשתי רשויות או כקיצוץ בנטיעות." - סגולה, מאת: ימימה חובב, אפריל 2016

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר, השכינה: הנוכחות הנשית של האל , (סרטון) אוקטובר 2016