>תרביץ פא חוברות א-ד
מידע נוסף
שנה:
2013
דאנאקוד:
45-601781
עמודים:
477
משקל:
1100 גר'
כריכה:
רכה

תרביץ פא חוברות א-ד

מוגש לפרופ' יעקב זוסמן

כרך פא
תקציר
שלמה נאה - מסורת ופרשנות במשנת ארבעה חותמות ובתלמוד שעליה
דוד הנשקה על רובדי הגדת פסח במשנה
דוד רוזנטל על שלב נוסף בתולדות נוסח המשנה
ירחמיאל ברודי - משנה ושתי גרסותיה בתלמודה של ארץ ישראל
משה בר אשר - על כללים ופרטים בתצורת השם במשנה
דניאל בויארין - שוב לעניין שתי רשויות במכילתא
מנחם קיסטר - 'פנים בפנים': תפיסות דמות האל במדרשים וקשריהן לטקסטים נוצריים
מנחם כהנא - 'כי תבאו אל הארץ': מחלוקת התנאים ופשרה האקטואלי
יוסף תבורי - הברייתא של ארבעת הבנים
משה עסיס - עוד לבעיית עריכתה של מסכת נזיקין ירושלמי
בנימין אליצור - 'תורה נתונה בתוכו': כתב יד מן הגניזה לירושלמי שקלים לנוסחיו
יואב רוזנטל - שילובן של סוגיות למשנה מידות בבבלי תמיד
רוני שוויקה - לוחות האבן, התורה והמצוה
ורד נעם - האם הכירו חז"ל את כתבי יוסף בן מתתיהו?
חגי בן שמאי - יוהר: גילגוליה של מילה מפרסית בינונית אל הארמית-היהודית ואל העברית הביניימית
חננאל מאק - דרשו וגם פשטן: ר' משה הדרשן מבשר פרשנות הפשט למקרא
שמחה עמנואל - מגוף ראשון לגוף שלישי: פרק בתרבות הכתיבה באשכנז בימי הביניים
מנחם שמלצר - ממכתבי אביגדור אפטוביצר אל שלום שפיגל

  • ספר מודפס
    $95
    $106
הנחת אתר ספר מודפס
$106 $95
הוספה לסל