עותקים אחרונים
>בית ישראל באמריקה
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
1970
דאנאקוד:
45-151003
עמודים:
470
שפה:
משקל:
760 גר'
כריכה:
כריכה רכה

בית ישראל באמריקה

מחקרים ומקורות

תקציר
הספר פורס את תולדות היהודים באמריקה על רקע תולדות היהודים בכלל. ההנחה שביסודו היא שהתפתחותו הפנימית של הקיבוץ היהודי בארצות הברית מעוצבת בעיקרה על ידי קורות היהדות העולמית, מורשתה ורציפותה ההיסטורית. הנחה זו בדרך כלל אינה באה לידי ביטוי בהיסטוריוגרפיה היהודית, הנוטה לחקור את תולדות יהודי אמריקה על רקע סביבתם החברתית-תרבותית. הטענה העולה מהספר היא שאין להבין את מציאותו של עם ישראל בזמננו מבלי ללמוד את תולדותיה, את מניעיה ואת פעולותיה של יהדות ארצות הברית.