חודש הספר הגיע! עכשיו באתר מבצע 1+1 ומבצעים נוספים, מאות ספרים מעניינים מחכים לכם באזור המבצעים
ספר אלקטרוני במבצע
>הערכת יכולות הוריות
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2012
דאנאקוד:
45-005412
ISBN:
978-965-493-600-2
עמודים:
166
שפה:

הערכת יכולות הוריות

מדריך למומחים בבית המשפט

תקציר

חוות דעת של מומחים בבריאות הנפש, במטרה להעריך את היכולות ההוריות ולהמליץ בפני בתי המשפט מהי טובת הילד, היא תחום החורץ גורלות המטיל על המומחים מעמסה רגשית ואחריות כבדה. כתיבת חוות הדעת היא עבודה מורכבת הדורשת אינטגרציה בין תחומים רבים: נוסף על ידע תאורטי וקליני, על המומחים לגלות ידע בתחומי המשפט ולהכיר את מערכת המשפט ואת השירותים הסוציאליים העומדים לרשות המשפחה והקהילה. עליהם לשלב בין כל התחומים הללו ולתת המלצות ראליות המתייחסות לטובת הילד. כלים מקצועיים מגוונים עומדים לרשות המומחים ועליהם להכיר אותם וגם את מגבלותיהם.

הספר מתאר בצורה שיטתית ובלוויית דוגמאות רבות את תהליך העריכה של חוות דעת של מומחים הממונים על ידי בתי המשפט (בית משפט לענייני משפחה, בית משפט לנוער, בית משפט מחוזי, בית הדין הרבני ועוד). מוצגים ומנותחים בו הכלים המקצועיים, צורת העבודה והעקרונות המנחים אותה. מובאים החוקים שעל פיהם מתבקשת חוות הדעת (חוק הנוער, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, חוק האימוץ, אמנת האג). מוקדש בו פרק לסקירת השירותים הסוציאליים ובעלי התפקידים בשירותים אלו הפועלים בתחום דיני משפחה. התייחסות לסוגיות אתיות ולדילמות שכיחות שהמומחים מתלבטים בהן נידונות בספר בהרחבה.

ייחודו של הספר בכך שהוא עוסק בעריכת חוות דעת בדבר היכולות ההוריות כמכלול, והוא ראשון בסוגו בישראל. המחברים השותפים לכתיבתו מייצגים את התפיסה האינטגרטיבית הרב-תחומית הנדרשת בנושא המסוגלות ההורית וטובת הילד.

בהשתתפות יפעת שרון-הדס ועפרית לוי

ביקורות ועוד

"ניתן לראות בספר זה ספר בסיס, המקנה ידע על תהליך הערכת היכולות ההוריות, בשרטטו צעד אחר צעד את תהליך הכנת חוות הדעת, כמו גם ידע על הזירה המשפטית ומערכת שירותי הרווחה." - מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, מאת: ריקי פינצי-דותן, דצמבר 2012
"נסקרים חוקים עיקריים שלאורם מתנהלים רוב המקרים, נידונים ערכי יסוד בשיפוט מקרים אלה, וניתנות דוגמאות מגוונות להמחשה." פסיכואקטואליה, אפריל 2014
"את הספר כתבו אנשי מקצוע המתמודדים זה שנים עם סוגיות מקצועיות, ערכיות ואתיות ומשתפים בניסיונם רב הערך את המומחים הבוחרים להיכנס לטריטוריה מורכבת זו. הספר מתמודד בהצלחה הן עם השאלות המקצועיות ועם המפגש בין המומחיות המקצועית ועולם המשפט והן עם עמדותיו האישיות וההטיות הרגשיות של איש המקצוע. מדובר בספר מעמיק ויסודי ובעל ערך רב לעוסקים בתחום." - חברה ורווחה, מאת מרדכי שרי, יוני 2013