>כחלום יעוף וכדיבוק יאחז
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2013
דאנאקוד:
45-005484
ISBN:
978-965-493-706-1
עמודים:
480
שפה:

כחלום יעוף וכדיבוק יאחז

על חלומות ודיבוקים בישראל ובעמים

תקציר

ספר זה מוקדש לעיון מקיף בשני נושאים העומדים בזיקה הדדית: חציית גבולות בין שמים לארץ, בין העולם הנגלה לעולם הנסתר. הנושא הראשון – חלומות ופשרם במסורות עם ישראל ובתרבות הקלאסית והשני – רוחות, שדים ודיבוקים בתרבות ישראל והעמים. בעשרים ואחד מאמרים פורשים מחבריהם תמונה מגוונת ורב-תחומית המעידה על נסיונותיהם של בני אנוש להציץ אל מה שמעבר לפרגוד ולתת ביטוי ספרותי-לשוני לחווית המפגש עם עולמות עליונים.

המאמרים חובקים את ספרות עם ישראל לדורותיה ולסוגותיה: החל במקרא, בספרות החיצונית ובספרות חז"ל, המשך בספרות הסוד והחסידות וכלה בספרות היהודית החדשה וביומנים שנתחברו בזמן השואה ולאחריה, בצד דיון בהיבטים תרבותיים-חברתיים כגון הצצה אל עולמם של יהודי אתיופיה ואל המתרחש בחצרות החסידים. לכך יש להוסיף את הפריצה אל מעבר לגבולות היהדות: מסורות בכנסייה הקתולית של העת החדשה המוקדמת או בחברה הבדווית של ימינו.

העיונים השונים מצטרפים לכדי תמונה המצביעה על הַקשרים וקשרי הקשרים שנוצרו במהלך הדורות בין יצירות השייכות לנדבכים ספרותיים שונים, ובינן לבין התרבויות השונות שעם ישראל בא עמהן במגע. בסופו של דבר מתברר כי סדנא דארעא חד הוא, וכי בכל עידן ועידן נזקקים בני האדם לכלים דומים כדי להתמודד עם מצוקותיהם ומאווייהם, באמצעות התופעות האנושיות כל כך של החלום והמפגש עם כוחות דלא מעלמא הדין.

ביקורות ועוד

"האסופה שלפנינו, פרי עטם של חוקרים ממגוון תחומים, עשויה ללא ספק להניח כמה אבני יסוד לבניין הגדול שעוד עתיד להיבנות." מקור ראשון, מאת: רועי הורן, פברואר 2015

"הספר "כחלום יעוף וכדיבוק יאחז" מביא ריענון לקורא המהלך בביטחון בתחומים לימינליים אלו של החיים, ומביא שלל חידושים לקורא המהלך בדרך כלל במרחב המוכר והידוע של שביל הזהב." -קורא בספרים, מאת: דורית קידר, יוני 2014

"אסופה מגוונת זו מוקדשת לשתי התופעות המדוברות, חלום ודיבוק, ובהתאם לכך מחולקת לשני שערים. כותביה באים מתחום האנתרופולוגיה, מחשבת ישראל, ספרות ופסיכולוגיה. לדברי עורכי האסופה המאמרים נכתבו מתוך לימוד משותף ומפגש ממשי ובמגמה להביט על התופעות מתוך נקודת מבט מגוונת."
- מקור ראשון, מאת: רועי הורן, פברואר 2014

סגולה, מאת: ימימה חובב, דצמבר 2013

הנחת אתר ספר אלקטרוני
$43 $28
הוספה לסל