>חדשים גם ישנים
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2005
דאנאקוד:
45-131091
ISBN:
965-493-205-9
עמודים:
310
שפה:
משקל:
550 גר'
כריכה:
קשה

חדשים גם ישנים

בנתיבי משנתו ההלכתית-הגותית של הרב קוק

תקציר
הדפסה ראשונה אזלה לאחר חודשיים מצאת הספר לאור. עכשיו חזר למלאי! זוכה פרס ויילר לשנת תשס"ו.
הפוסקים נוהגים לשלב בפסקיהם אמירות מטה-הלכתיות השאובות מתחומי המחשבה והמוסר, המדרש והאגדה, הפילוסופיה וספרות החכמה, תורת הקבלה וכדומה. שילוב זה נועד לשוות לדבריהם משנה תוקף, אם כדי להקל את חדירת הדברים ללב הנמען, אם כדי להוסיף נוי לדברים ואם מתוך רצון לנצל הזדמנות שבאה לידם להטיף מוסר ולחנך לעשיית הטוב. לעתים רחוקות בלבד הופכות אמירות כאלה לחלק מן המשא ומתן ההלכתי גופו, ומסורות אשכנז וספרד נחלקו בשאלת הלגיטימיות של השילוב.
מהי עמדתו של הראי"ה קוק בשאלה זו? הספר מעלה שהרב מרבה לשלב אמירות כאלה בתשובותיו ובפסיקותיו, הרבה מעבר למקובל אצל הפוסקים העיקריים בתקופתו ובתקופה הסמוכה לה. מיצוי המשנה ההלכתית שיצאה מתחת ידיו והשוואת גישתו אל גישתם של חמישה פוסקים מרכזיים בני תקופתו חושפים כי בניגוד לעמיתיו שילב הרב קוק בהכרעותיו ההלכתיות מגוון שיקולים מטה-הלכתיים. בכך לא רק השיב עטרת מסורת אשכנזית קדומה ליושנה, אלא גם אימץ דרך ספרדית ושילב את שתי המסורות באופן הרמוני במשנתו ההלכתית. אם עד עתה דובר על 'המשנה האחדותית' של הרב קוק בעיקר מצד הפן ההגותי שלה, ולכל היותר באשר לפילוסופיה של ההלכה, הרי ספר זה, הממוקד בפן ההלכתי, מביא לידי ביטוי את משנתו הכוללת של הרב כהוויה אחדותית שריבוי פניה אינו סימן למצוקה אלא דווקא מסימני עושרה.
זוכה פרס ויילר מטעם אוניברסיטת בר אילן הפקולטה למשפטים לשנת תשס"ו.
ביקורות ועוד

ביקורת מאת: הרב יהודה שביב ב"שבת בשבתו "
(חדש במדף, גליון 44)
הרב קוק וכתביו זכו כבר להתייחסות במאמרים רבים ובמחקרים לא מעטים. ספרו-מחקרו של הרב ד"ר נריה מיוחד בכך, שלא זו בלבד שהוא מוקדש למשנתו ההלכתית של הרב, אלא שהוא מבקש ומוצא בה נועזות וחידוש, וחושף שיקולים הלכתיים ועוד יותר שיקולים מטה- הלכתיים העומדים ביסודם של פסקי הרב השונים. זאת באמצעות ניתוח דקדקני של דברי הרב בכתביו ההלכתיים (אורח משפט, דעת כהן, עזרת כהן ומשפט כהן), והשוואה לפסיקות של גדולים בני דורו, ופסיקותיהם של קדמונים.
ביקורת מאת : הרב יעקב אריאל ב 'הצופה'
(סופרים וספרים)

מרכז ישיבות בני עקיבא
קול השומרון