>בין יהודים לנוצרים בפרשנות המקרא
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2000
דאנאקוד:
45-005213
ISBN:
978-965-223-776-0
עמודים:
266
מהדורה:
שניה מורחבת ומתוקנת 2008

בין יהודים לנוצרים בפרשנות המקרא

מאת:
תקציר

ספר זה הוא מהדורה חדשה, מורחבת ומתוקנת, של החיבור: בין יהודים לנוצרים בפרשנות המקרא, שראה אור לראשונה בשנת תשנב. הספר הוא אסופת מאמרים על פרשנות המקרא לדורותיה שבמוקד עניינה יחסי הגומלין בין הפרשנות היהודית למקרא ובין הפרשנות הנוצרית. יחסי גומלין אלו מתגלים כמערכת עשירה ומורכבת של השפעה ופולמוס, הבאה לידי ביטוי הן במפורש והן ברמז ובדרכי עקיפין.. חיבורי הפרשנים היהודים, ובהם רשי, רשבם ור' יוסף בכור שור, נבחנים על רקע העולם התרבותי ומציאות החיים בתקופתם וכתגובה לעולם זה, והפרשנות הנוצרית נבחנת ביחסה המורכב ורב הפנים למסורת היהודית ולפרשנות המקרא היהודית.

ביקורות ועוד
אלף, אוקטובר 2010