>On Germans and Jews under the Nazi Regime
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2006
דאנאקוד:
45-005122
ISBN:
978-965-775-555-6
עמודים:
448
שפה:

On Germans and Jews under the Nazi Regime

Essays by Three Generations of Historians

בעריכת:
תקציר

בספר יחיד במינו כונסו מאמריהם של 23 היסטוריונים בכירים מגרמניה, ישראל, ארה"ב ואנגליה, ביניהם איין קרשו, שאול פרידלנדר, אברהרד יקל, סטיבן אשהיים וישראל גוטמן. הפרק הראשון על ההיסטוריוגרפיה סוקר שישים שנות מחקר והגות היסטורית על גרמניה הנאצית והיהודים מדור ילידי הרייך השלישי ועד לויכוח האקטואלי על דרכה של ההיסטורויגרפיה הגרמנית בדור האחרון. שלושת הפרקים הבאים מציגים קונצפציה רב תחומית:  1. החברה הגרמנית והיהודים ברייך השלישיף 2; החברה היהודית והנהגתה תחת המשטר הנאצי; 3. על הזיכרון וההיסטוריה.

הנחת אתר ספר אלקטרוני
$39 $25
הוספה לסל