חודש הספר הגיע! עכשיו באתר מבצע 1+1 ומבצעים נוספים, מאות ספרים מעניינים מחכים לכם באזור המבצעים

דוד פונדק

ראש היחידה לתקשוב בהוראה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, ומרצה בכיר במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן. עוסק בהוראת פיזיקה ומדעים בקרב מרצים, מורים, סטודנטים ותלמידים. במטרה לקדם את החינוך המדעי יסד ב- 1993 מרכז ארצי לחינוך ומדע - פרחי מדע, במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן. במרכז זה שילב את פעילותם של מדענים ותלמידים בביצוע פרויקטים במדע.
ב- 1998 הצטרף למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל, והקים את היחידה לתקשוב בהוראה. היחידה מתמקדת: בפיתוח אתרים תומכי קורסים, שיטות הערכה וביצוע מטלות באינטרנט, למידה פעילה והפקת חומרי לימוד. במסגרת היחידה פותח אתר הדמיות פיזיקה רב ייצוגית, בשיתוף עם מכללת דווידסון. באתר מאות הדמיות בפיזיקה הנלמדות בקורסי יסוד. בניסיון לשפר דרכי הערכה פותחה גרסה עברית של בודק מטלות ברשת - WebAssign, בשיתוף פעולה עם צוות מאוניברסיטת צפון קרולינה.
דר` פונדק עוסק בעריכת הסדרה המדעית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה. עד כה הופיע במסגרת הסדרה חמישה ספרים:
א. כריסטין, ו., בלוני, מ., פונדק, ד. (2006). מכניקה רב-ייצוגית. רכס.
ב. אברמוביץ, ב., ברזינה, מ., שוורצמן, ל. (2007) חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים. הוצאת מאגנס, ירושלים.
ג. כריסטין, ו., בלוני, מ., מהרשק, א., פונדק, ד. (2008). חשמל ומגנטיות בגישה רב-ייצוגית. רכס.
ד. יעקובזון, פ., טלדנו-קטעי, ד., שויחט, ד. (2008) חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנה אחד. הוצאת מאגנס, ירושלים.
ה. קמינגס, ק., לווז, פ., רדיש, ר., קוני, פ., (2010) מבינים פיזיקה – מכניקה, הוצאת מאגנס, ירושלים.
פרטים נוספים באתר: http://www.wa2u.net/david/hebrew/index.html
6 תוצאות
keyboard_arrow_up