תמר הרציג

תמר הרציג היא פרופסור בחוג להיסטוריה ומופקדת הקתדרה ע"ש קונרד אדנאואר להיסטוריה השוואתית של אירופה באוניברסיטת תל אביב. מחקריה הקודמים עסקו בתמורות הדתיות באיטליה ערב הרפורמציה, במיסטיקה הנשית וברדיפת המכשפות. באנגלית, חיברה את הספרים Savonarola’s Women: Visions and Reform in Renaissance Italy (University of Chicago Press, 2008); ‘Christ Transformed into a Virgin Woman’: Lucia Brocadelli, Heinrich Institoris, and the Defense of the Faith (Storia e Letteratura, 2013); ובעברית את "ההומניזם ותרבות הרנסנס באיטליה" (על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350, כרך ג') (האוניברסיטה הפתוחה, 2014). מחקרה העכשווי, עליו זכתה במענק מטעם מועצת המחקר האירופית (ERC), מוקדש לשעבוד נשים בעת החדשה המוקדמת.
1 תוצאות
keyboard_arrow_up