לרגל חג הספר העברי מבצע 1+1 - קנו ספר אחד וקבלו את השני ב מ ת נ ה (בכפוף לתנאי המבצע)
חיפוש מתקדם

עיבוד עבודת דוקטור לספר

הוצאת מאגנס מפרסמת ספרים המבוססים על עבודת דוקטור, או על דיסרטציות אקדמיות אחרות, אם מתקיימים התנאים שלהלן: (א) העבודה פורצת דרך בתחומה; (ב) העבודה עובדה לספר; (ג) הספר ערוך לשונית ותוכנית על ידי עורך מקצועי. (ד) כתב היד אושר כמתאים לפרסום בהוצאת מאגנס על ידי המועצה המדעית.

הסיבה העיקרית להפיכת עבודת דוקטור, או דוח מחקר, לספר היא הרצון להנחיל את הידע הגלום בה לקהל קוראים רחב ככל האפשר. לכן, לפני שאתם מגישים את ההצעה, חשבו מי קהל היעד שאתם מייעדים לו את הספר ומה גודלו. אל תסתפקו בהיגדים כגון "הקהל המשכיל", אלא התמקדו בקהל יעד מוגדר יותר. יהיה עליכם לשכנע את המועצה האקדמית, ואת מערכת מאגנס ואנשי השיווק שלה, שרבים יתעניינו בספר.

לפיכך, בעיבוד עבודת דוקטור לספר הביאו בחשבון את השינוי בקהל היעד: מעתה הספר מיועד לקהל קוראים כללי ולא לשופטי העבודה. לכן אפשר בהחלט להחליט על קיצורים ואפילו על ארגון מחדש של מבנה הספר כדי שיהיה מעניין וידידותי לקוראים.


להלן כמה רעיונות מעשיים:

כדאי לשקול ויתור על פרטים המופיעים בעבודה והחשובים להוכחת התזה אך אינם חיוניים בספר המיועד לקהל הקוראים.

המבוא צריך להתייחס בקצרה לשיטת המחקר, למקורותיו ולמבנה הספר.

ראוי לקצץ ציטוטים, ובמיוחד ציטוטים קצרים בגוף החיבור המחייבים ציון מראה מקום. אפשר בהחלט להשתמש בפרפרזה.

הערות שוליים חשובות רצוי להכליל בגוף הטקסט. במידת הצורך יש להשאיר הערות קצרות בלבד.

כדאי להשתדל שדברים הנאמרים בספר יעמדו בפני עצמם ולהימנע ככל האפשר מאמירות כגון "כפי שאמרתי בפרק כך וכך" או "בסעיף כך וכך".

סעיפים וסעיפי משנה רבים ומפורטים רצוי ביותר לאחד ויש להימנע ממספור מיותר. יש להעדיף כותרות ענייניות ללא מספרים.

אפשר בהחלט לקצץ ברשימה הביבליוגרפית ולהתמקד במה שרלוונטי ביותר לנושא הספר.

אם חלו חידושים בשדה המחקר מאז הסתיימה העבודה, יש לעדכן את הספר.

בעיבוד עבודה הכתובה בסגנון טכני ורווּית מונחים מקצועיים ספציפיים, מומלץ ביותר להסביר פנים לקורא: לבאר מונחים ולנקוט סגנון מילולי יותר וטכני פחות.


מומלץ להשתמש במילים ובמושגים עבריים כתחליף ללועזיים כאשר אלה בנמצא.

שלא כמקובל לעתים קרובות בעבודת דוקטור, בספר המיועד לקהל קוראים כללי ראוי להתחיל משפטים בדברים העיקריים של חוקר זה או אחר (לאו דווקא בציטוט) ולא בציון שמו. השם יבוא אחרי הדברים.


הספר צריך להיות מגובש מבחינה מבנהו: בצורת הכותרות, בצורת הערות השוליים וכד' ובאחידות הכתיב.

הקישור כללים להתקנת כתבי יד יסייע לכם בהכנת הספר. לאחר שהכנתם הספר תוכלו למסרו להוצאה.


לפרטים ראו את הקישור כיצד להגיש הצעה להוצאה לאור.