עותקים אחרונים
>בין שתי מלחמות עולם
מידע נוסף
מו"ל:
בשיתוף:
  • המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם
שנה:
1997
דאנאקוד:
45-151084
ISBN:
965-223-967-4
עמודים:
432
שפה:
משקל:
840 גר'
כריכה:
כריכה קשה

בין שתי מלחמות עולם

פרקים מחיי התרבות של יהודי פולין ללשונותיהם

תקציר
הספר הוא תרומה מקורית לתיאור המורשת התרבותית-הספרותית בעלת התנופה היוצרת של יהודי פולין במשך עשרים שנה, בין שתי מלחמות עולם. מוצגת בו היצירה הספרותית רבת הפנים אשר מצאה לה ביטוי בשלושה אפיקים לשוניים: בעברית, ביידיש ובפולנית, על ייחודו של כל אחד מהם במגמה ובהיקף. בספר שישה עשר משתתפים – רובם חוקרים ישראלים ומיעוטם פולנים – בני כמה דורות ומשמרות, ובמאמריהם נבחנת מתוך ראייה חדשה תופעת הרב מערכת של המציאות התרבותית והיצירה הספרותית בפולין בין המלחמות. מתפרסמים כאן המחקרים והעיונים הממחישים רב מערכת זו בשלוש חטיבות: הספרות העברית בשירה ובסיפורת, בעיתונות ובכתבי העת; ספרות יידיש, בסיפורת ובשירה, על מרכזיה העיקריים בוורשה, בווילנה ובלודז'. כן מתוארים דיוקנאות של כמה מנציגיה הבולטים. היצירה של סופרים יהודים בלשון הפולנית, שניתן בה ביטוי למערכת היחסים המורכבת בין יהודים לפולנים, נושא המשתקף גם בסיפורת ביידיש. ביטוי נוסף למסכת קשרים ומתחים אלה ניתן בספר במחקרים על לבטי התאטרון היהודי בלשון הפולנית ועל הניסיון הבודד לגבש תיאטרון בלשון העברית תוך שיתוף פעולה יהודי-פולני הדוק.