חיפוש מתקדם
>האיורים לספרי יידיש במאות הט"ז-הי"ז
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
1986
דאנאקוד:
45-831509
עמודים:
94
משקל:
270 גר'
כריכה:
רכה

האיורים לספרי יידיש במאות הט"ז-הי"ז

הטקסטים, התמונות ונמעניהם

תקציר

מטרתו של חיבור זה, שבו משולבים תחומי מחקר אחדים - כגון תולדות הספרות והדפוס, ביבליוגרפיה וגראפיקה - היא לחשוף את ההקשרים התרבותיים הרחבים של האיורים בספרי יידיש במאות הט"ז-הי"ז. ראשיתה של העבודה במחקרים אחדים הקשורים באיורים של ס' מנהגים במהדורת ויניציה משנת 1593. ראה: מחזות מקראיים ביידיש, 1750-1697, מהדורת ח' שמרוק, ירושלים 1979, "איורי 'אקטא' משנת 1920", עמ' 532-521; שמרוק, "האיורים". עם זאת דומה, כי המחקר שלפנינו עוסק בעיקר בתולדות ספרות-הילדים בתחום התרבות האשכנזית.

יסודו של חיבור זה בנוסח מקוצר של הרצאה מהקונגרס העולמי למדעי היהדות שהתקיים בירושלים באוגוסט 1985.