>מחקרים בלשון
מידע נוסף
שנה:
2017
דאנאקוד:
45-005841
ISBN:
978-965-7763-40-7
עמודים:
671
שפה:

מחקרים בלשון

ספר היובל לאהרון ממן

כרך יז-יח
תקציר

המאמרים בכרך זה:

יצחק אבישור פורים והושענה רבא - שמותיהם, כינוייהם וגלגוליהם בעברית, בארמית ובערבית

אילן אלדר העשייה הלשונית בעברית בקהילה הספרדית־פורטו גזית באמסטרדם

דוד בוניס השורשים הערביים־יהודיים למסורת תרגום המקרא בלאדינו

יהושע בלאו עיונים במילונו המקראי של אלפאסי

יהושע בלאו ויוסף יהלום טיפולוגיה של כתבי יד בניקוד ארץ־ישראלי

דרור בן אריה "מקנה אברם" לאברהם דבלמש: קריאה מחודשת בדקדוק עברי מהמאה הט"ז לאור

חיבורים עבריים ולטיניים

נאסר בסל על השוואת הלשונות ב"תפסיר אלאלפאט'"

לאבו אלפרג' הארון: ההשוואות ללשון חכמים ולארמית

משה בר־אשר מגבלות הכתיב והכתב ותורת הצורות: סוגיה בדקדוק לשון חכמים

אליצור בר־אשר סיגל עיון בשאלות רטוריות בארמית הבבלית

יוחנן ברויאר רבה ורבא, אבה ואבא — כתיב, הגייה והוראה

חנוך גמליאל לדרך ההגדרה המילונית בימי הביניים  - מנחם בן סרוק ורש"י

סנטיאגו גרסיה־חלון כתבי יד שקדמו ל-Introductiones לאלפונסו דה סמורה ( (Alfonso de Zamora

אהרן דותן ההגייה הכפולה של רי"ש

יונתן האורד לשון קודש, לשון כשדים, לשון יוונים: רשימת הלשונות ב"מאור עין" ומסירתו של "דקדוקי המקרא"

יהודית הנשקה הערבית של יהודי פקיעין: בין ערבית יהודית לערבית מקומית

דורון יעקב מסורת תימן בקריאת המשנה - סוגיה אחת במערכת הפועל

ג'פרי כאן מבטא הדגש במסורת הקריאה הטברנית של המקרא

אשר לאופר מימושי קמץ בימינו (כיצד יש לבטא מילים כמו נעָמֳִי או תעָֽבָ דְֵם?(

חוזה מרטינז דלגאדו טיבן של רשימות מילים מקובצות במחברת מנחם בן סרוק

חננאל מירסקי נוסח מחברת מנחם על פי מהדורת א' סאנץ־בדייוס

יוסף עופר 'בָּרוֹי דיוסף' - שתי הערות מסורה על מילים קמוצות וגלגוליהן

שמואל פסברג נסתר עבר בפועלי ל"י הנחתם ב-u בארמית השומרונית

יונה צבר עברית בצלה של ארמית חדשה: עברית "מזרחית" כפי שמשתקפת בטקסט עברי, מספר עיירות הכורדים, של חכם יהודי מכורדיסטן משנת תרצ"ב  )1932(

משה קהן מקרא קצר — הפיכתו של כלל פרשני לכלל לוגי בכתביו של כספי

מיכאל ריז'יק הבדלי הרגלי הכתיב בין חלקים שונים של כתב־יד קאופמן של המשנה

יעל רשף קווי ייחוד לקסיקליים בעברית הכתובה של תקופת התחייה

אורה )רודריג( שורצולד עקרון המכנה המשותף בהתגבשות העברית ובהתפתחותה

יוסף שיטרית היצגי הקהילה היהודית ואתוס קהילתי  - עיון סוציו־פרגמטי־לשוני בקינה של ר' שלמה

חלואה )מכּנאס, 1790(

יוסף תדגי חידושי לשון וצורות נדירות ביצירתם הרוחנית של חכמי מרוקו

עפרה תירוש־בקר עברית וערבית בדרושים לבר מצווה מגרדאיה) אלג'יריה(

תקצירים באנגלית

הנחת אתר ספר אלקטרוני
$46 $30
הוספה לסל