>מחקרים בלשון
מידע נוסף
שנה:
2021
דאנאקוד:
45-351117
עמודים:
228
שפה:
משקל:
470 גר'
כריכה:
רכה

מחקרים בלשון

כרך יט
תקציר

בכרך זה:

חילונה של הסליחה|רותי ברנשטיין ונועם פריי
תפוצת שמות פרטיים עם המרכיב 'בעל' בממצאים מחפירות ארכאולוגיות בארץ ישראל בתקופת הברזל II ובמקרא|מיתקה גולוב-רצהבי
תפיסה לקסיקוגרפית מצמצמת מול תפיסה מרחיבה: סיכום ביניים לעיון משווה בין אבן עזרא לרש"י|חנוך גמליאל
נוסח המקרא בגזניוס-קאוטש: תוספת למאמרו של הלבני| יונתן האורד
פיאור, תפארת ודגש לתפארת הקריאה: על גלגוליו של מונח בספרות הדקדוק העברי|יהונתן וורמסר
מילון דו-לשוני: עברי (שומרוני)-ערבי, עלום שם|עלי ותד
טרלמה וטרילמה מסוג הצירופים הזהים במשנה ובתוספתא|מירב (טובול) כהנא
היבטים תחביריים וסגנוניים המשתקפים ביחס לה' בתרגום יונתן לנביאים|מרים (לאור) כהנא
הנוסחה 'בְּיַד פלוני' בהקשר הנבואי: דיאכרוניה תחבירית|עמנואל מסטיי
לראש יוסף ולקדקד נזיד אחיו|משה פלורנטין