מבצעים על מאות ספרים כעת באזור המבצעים. הזמנות שיתקבלו מיום חמישי 18.4 יטופלו ויישלחו אחרי חול המועד פסח. אנו מאחלים לכל לקוחותינו חג שמח!
>מחקרים במדעי היהדות
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
1998
דאנאקוד:
45-131037
ISBN:
965-223-995-x
עמודים:
1056
שפה:
משקל:
1920 גר'
כריכה:
כריכה קשה

מחקרים במדעי היהדות

כרך א

תקציר
בספר 'מחקרים במדעי היהדות' שלפנינו קובצו מאמרים שפרסם פרופ' אורבך במדעי היהדות במהלך חמישים וחמש השנים תרצה–תשן ואשר לא נכנסו לספר 'מעולמם של חכמים', שהמחבר הוציא לאור כשלוש שנים לפני פטירתו, וכן קצת מאמרים והרצאות שנמצאו בעיזבונו. בקובץ שלפנינו מאמרים ברוב תחומי מדעי היהדות, ובייחוד בתחומי המחקר שלהם הקדיש המחבר את רוב ימיו ובהם היה מורה דרך במשך עשרות שנים – תולדות חכמי אשכנז וצרפת וספרותם מזה, ומחקרם של מדרש האגדה ומחשבת חזל מזה. אך יש כאן גם מדורים אחרים שהיו קרובים מאוד ללבו של המחבר. אחד מהם הוא חקר תולדות יהודי פולין ועולמם הרוחני עד לחורבנם, שלו הקדיש המחבר את שנותיו האחרונות ואותו העמיד כצוואתו הרוחנית. מדור אחר הוא 'ביקורת ספרים', שראשיתו במאמר על 'תולדות האמונה הישראלית' של יחזקאל קויפמן (תרצח) וסופו – כיובל שנים לאחר מכן – במאמר על מהדורת 'מגילת המקדש' של יגאל ידין (תשמט). תחום קרוב לו הוא המדור 'אישים ושיטות במדעי היהדות': במשך חמישים שנה עקב המחבר אחר התפתחותם של מדעי היהדות וחוקריהם, ובהיותו נשיאם של הקונגרסים העולמיים למדעי היהדות סיכם, במאמריו ובנאומיו המתפרסמים כאן, את העבר, התווה דרך לעתיד ועורר להמשכיות ולתיקון.
אישיותו המיוחדת של המחבר ניכרת יפה במאמריו על גדולי חכמת ישראל מאביגדור אפטוביצר (תש) ועד שאול ליברמן (תשמד), שבהם מצויים ניתוחים מדויקים של הישגי מחקר, הכוללים לעתים אף ביקורת והמתמזגים עם הבעת רגשות של ידידות כנה עם גדולי חכמת ישראל בדורו.