1+1
>תורת השיר בפיוט הספרדי
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
1986
דאנאקוד:
45-541002
ISBN:
965-223-617-9
עמודים:
350
שפה:
משקל:
640 גר'
כריכה:
קשה

תורת השיר בפיוט הספרדי

לאור שירת ר' יהודה הלוי

תקציר
שירת הקודש הספרדית חיה וקיימת עד ימינו אלו. היא מושרת בבתי הכנסת הספרדיים בימי חג ומועד וסביב השולחן בסעודות מצווה ובאירועים משפחתיים. השפעתה של שירה זו על נושאי מורשתה היא רבה ועצומה. הספר מציג את העקרונות הפואטיים ששירת הקודש של ריה"ל מיוסדת עליהם ואת הפואטיקה של הפיוט הספרדי בכללותו. הוא עומד על פרטי הקישוטים והצורות ועל אופני הניסוח בשירת הקודש, והוא כולל דיון בעשרות משירי ריה"ל ובני דורו, הזוכים להארה מחודשת בספר.