>חטא לשם שמים
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2017
דאנאקוד:
45-131141
ISBN:
978-965-493-996-6
עמודים:
240
שפה:
משקל:
500 גר'
כריכה:
רכה

חטא לשם שמים

'עבירה לשמה' בעולמם של חכמים

תקציר

'גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה' (בבלי, נזיר כג ע"ב; הוריות י ע"ב). מסר זה של רב נחמן בר יצחק מערער על אחד מעקרונות היסוד של העולם הרבני, והוא שיש לקיים מצוות ולהימנע מעבירות. מחקרים רבים הוקדשו לרעיון החטא לשם שמים בתנועת השבתאות ובחסידות, אולם מקורותיו התלמודיים של הרעיון הוזנחו. הספר חטא לשם שמים: 'עבירה לשמה' בעולמם של חכמים, מאיר פן ייחודי, עלום ומסתורי זה בעולם הרעיונות והדעות של חכמים.

המונח 'עבירה לשמה' הוא מונח סתום וחידתי ובפירושו התקשו רבנים וחוקרים. המחבר מציע, לראשונה במחקר, ניתוח של רעיון החטא לשם שמים בספרות התלמודית. משורטטת בו התשתית הרעיונית שקדמה למונח, כיצד הובן בתקופה שבה נוצר ונוסח וכיצד הצליח העולם הרבני להכיל רעיון רדיקלי זה, המערער על הסדר המקובל, אל תוך התלמוד, הטקסט הקנוני של העולם הרבני. נוסף על כך נדון בו הביטוי המעשי של רעיון החטא לשם שמים בעולמם של חכמים. 

ביקורות ועוד

'דיון מופתי ומאיר עיניים באחד הרעיונות הרדיקליים ביותר המצויים בספרות חז"ל. הניתוח הפילולוגי והספרותי המהימן והמדוקדק של המושג עבירה לשמה והקשריו הנלווים בספרות התלמוד, תורם תרומה נפלאה להבנת השלב הראשון בהתגבשותו ובגלגולו של רעיון שהותיר את רישומו הפרדוקסלי בתולדות המחשבה היהודית'. - פרופ' משה הלברטל, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת ניו יורק

'ספרו פורץ הדרך של יובל בלנקובסקי יורד לעומקה של אחת השאלות המרכזיות הנוגעות להבנת מהותה של הדת היהודית: הפער שבין התפיסה השגורה של היהדות כדת ובין הטענה שהעלו הוגים מודרניים שונים, כי בלב-לבה של מערכת זו שוכנת עמדה רוחנית עמוקה שיסודה בחופש הפנימי של הפרט, אשר ממנה, מלבה "חסידית" זו, נובעת מערכת ההלכה כולה. הספר מגלה את המכוסה מתוך מבט חודר אל תוך כור מחצבתה של מערכת ההלכה: ממקורות התלמוד עצמו'. - פרופ' אדמיאל קוסמן, אוניברסיטת פוטסדאם

סוכן תרבות, מאת: אבי לבקוביץ, פברואר 2018

בשבע, יואל קטן, מאי 2017