>מחקרים בלשון
מידע נוסף
שנה:
2015
דאנאקוד:
45-005716
עמודים:
268
שפה:

מחקרים בלשון

כרך טז
תקציר

המאמרים בכרך זה:

אילן אלדר לאומיות לשונית, תחייה לשונית ותכנון לשוני באירופה במאה ה־ 19 כרקע להחייאת העברית כלשון דיבור

מירי בר־זיו לוי ייצוג לשון הדיבור העברית בקולנוע הארץ־ישראלי בשנות השלושים של המאה העשרים

אריאל גבאי פּועֶֹלֶת או פּועָֹלֶת? על צורות "בינונית" בניקוד הפסק במשנה על פי דפוס קושטא ת"ד

מיתקה גולוב־רצהבי מאפיינים אתניים בשמות פרטיים תאופוריים מתקופת בית ראשון שנמצאו בחפירות ארכאולוגיות בארץ ישראל 

עינת גונן חלופות לשון בעברית הישראלית על פי גישת ההתקבלות 

אפרים בצלאל הלבני דקדוקו של גזניוס לאור הכתר וכתב יד לנינגרד

אהד כהן מעמדן התחבירי של צורות הפועל עם הסיומת ־ן בפרוזה המקראית מתקופת בית ראשון

חוה פרסטיי בבואות הפוכות כסימן למגע בין לשונות

רבקה שמש־ריסקין מלשון המקרא ללשון חכמים: השימוש במושא הפנימי

פתח דבר, ותוכן עניינים בפורמט PDF מופיעים ב-"עמודים מהספר".

הנחת אתר ספר אלקטרוני
$30 $20
הוספה לסל