מבצע אביב! מבחר גדול של ספרים בהנחות גדולות כעת באזור המבצעים.
>Perspectives
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2009
דאנאקוד:
45-005516
עמודים:
258
שפה:

Perspectives

Le Retour de la Question Juive

כרך 16
בעריכת:
תקציר

« Le Retour de la question juive ? » D’entrée de jeu, un problème. S’agit-il de la  « question » juive ou du « fait » juif ? Au fil des textes qui compoent ce volume de Perspectives, la réflexion oscille entre ces options et relance l’interrogation. Mais pour ce qui est du « retour », autre élément de notre titre, aucun doute, le sujet revient, redevient d’actualité. Mais sous quelles formes ?

Des penseurs venus des horizons intellectuels les plus divers (philosophes, historiens, politologues ou psychanalystes) se sont penchés sur ce retour de la question juive. Question “éternelle”, comme le dit la carte postale qui orne la couverture de ce nouveau numéro de Perspectives, mais aussi, hélas, contemporaine.

הנחת אתר ספר אלקטרוני
$21 $14
הוספה לסל