>SPSS לחלונות - מדריך לסטודנט
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2000
דאנאקוד:
45-812930
עמודים:
139
מהדורה:
שלישית 2000
משקל:
550 גר'
כריכה:
כריכה רכה

SPSS לחלונות - מדריך לסטודנט

חוברת הקורס וללימוד עצמי

תקציר

גרסה זו של המדריך מותאמת ל - SPSS for Windows גרסה 10. המדריך כולל רק את הנושאים הנלמדים בקורסי היחידה להוראת תכנות, ולכן אינו מכיל את כל האפשרויות של המערכת. הוא כתוב יותר כחוברת לימוד המלווה בהסברים ובדוגמאות מאשר כמדריך פורמלי להוראת המערכת. בסוף המדריך מופיעים תרשימים ודוגמאות לפלט ע"פ סדר הפרקים לעזר בזמן לימוד החומר. בין הפרקים בספר: עריכת נתונים, חלונות הפלט והתוכנית, הוראות הבקרה של SPSS, ההוראה, הפרוצדורה ועוד.