>מתרדמת הגנזים לארון הספרים
מידע נוסף
שנה:
2013
דאנאקוד:
45-620123
ISBN:
978-965-462-012-3
עמודים:
63
שפה:
משקל:
0 גר'

מתרדמת הגנזים לארון הספרים

מאה וחמישים שנה למקיצי נרדמים

תקציר
בחודש סיוון תשע"ג נתכנס ציבור נכבד בספרייה הלאומית בירושלים לציון מאה וחמישים שנה לייסוד מקיצי נרדמים. המאמרים הנדפסים בחוברת זו מבוססים על הדברים שנאמרו באותו ערב. חלקם באים כנתינתם בערב העיון, וחלקם נערכו ואף הורחבו מעט בידי הדוברים ונוספו בהם מראי מקום ואסמכתאות. חוברת זו ממוקדת בהערכה כוללת של מאה וחמישים שנות פעילותה של החברה, לעתים תוך חלוקתן לתקופות שונות ועיון בתופעות תרבותיות או מחקריות המשתקפות בפעילותה ובפרסומיה, ולעתים במבט כללי ומקיף. החוברת כוללת את רשימת הספרים שנדפסו על ידי מקיצי נרדמים, ואת שמות ראשי החברה לדורותיהם.